Doğan Enerji Vaka Çalışması

DOĞAN ENERJİ

Santral Operasyon, KGÜP Cezaları ve Algoritmik Enerji Ticareti Yönetimi

İhtiyaç: Doğan Enerji Türkiye’nin en büyük dengeden sorumlu gruplarından biri olarak yüksek sayıdaki ve kapasitedeki rüzgar üretim santrallerinin piyasa operasyonlarını otomatize etmeyi ve KGÜP cezalarını minimize etmeyi hedeflemiştir.

Çözüm: smartPulse’ın deneyimli IoT ekibinin geliştirdiği Smartgateway ve smartSensor kurulumları rüzgar dahil tüm elektrik santrallerine yapıldı. Devreye alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm santral operasyonları tek bir platformda toplandı. Mesai saatleri içindeki ve dışındaki tüm KGÜP revizyon hizmetleri otomatize edildi.

Faydalar:
* 50’yi aşkın santralin enerji piyasası operasyonları smartBot’lar yardımıyla otomatize edildi. Böylece personel çalışma saati azaltılarak olası hatalar ve operasyonel yük düşürüldü, operasyonel verimlilik artırıldı.

* KGÜP cezası ve santral dengesizlik maliyeti yönetimi de otomatikleştirilerek aktif bir maliyet yönetimi sağlandı ve tasarruf artırıldı.